REGULATED PRESS RELEASE

from Gimv (EBR:GIMB)

Oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 juni 2024

Persbericht

Oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 juni 2024

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 26 juni 2024 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.


Naast de reguliere agendapunten (goedkeuringen remuneratieverslag en jaarrekening, kwijtingen bestuurders en commissaris en vaststelling globale budget remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders), worden de aandeelhouders uitgenodigd om een dividend goed te keuren van 2,60 euro per aandeel (in principe in de vorm van een keuzedividend, met een mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend).

imageDaarnaast worden de aandeelhouders uitgenodigd om de coöptatie van de heer Filip Dierckx, de heer Robert Van Goethem en de heer Marc Valentiny als nieuwe bestuurders op

voordracht van nieuwe referentieaandeelhouder WorxInvest te bevestigen en het mandaat van mevrouw Manon Janssen als onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe periode van 4 jaar te verlengen.  

De wissel van referentieaandeelhouder brengt eveneens een herziening mee van de mogelijkheid om rechtspersonen te benoemen als bestuurder. In deze context werd aan alle bestuurders de mogelijkheid geboden van een omschakeling van een mandaat in persoonlijke naam naar een mandaat middels een vennootschap, uiteraard met volledige inachtneming van de bestaande termijnen van de lopende mandaten.  

Ten slotte worden de aandeelhouders ook uitgenodigd voor een buitengewone algemene vergadering tot aanpassing van de statuten in functie van de wijziging in referentieaandeelhouderschap en daaruit volgende update inzake governance, meer specifiek met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur (1/3 van het totaal aantal bestuurders op voordracht van WorxInvest en minstens een meerderheid van onafhankelijke bestuurders) en adviserende comités (minimum twee leden in elk comité op voordracht van WorxInvest en telkens een meerderheid van onafhankelijke bestuurders).

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv:

https://www.gimv.com/nl/investeerders/alge mene-vergaderingen


         Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - www.gimv.com                                                                                 1

          Antwerpen, 24 mei 2024, 17:45 CET                                 Persbericht

Over Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel en lid van de Euronext BEL ESG Index. Met meer dan 40 jaar ervaring in private equity en venture capital heeft Gimv vandaag een portefeuille van meer dan 1,5 miljard EUR geïnvesteerd in ongeveer 60 portefeuillebedrijven die samen een omzet van 4,0 miljard EUR realiseren en meer dan 20 000 professionals tewerkstellen.  

imageAls           erkend    marktleider            in                geselecteerde investeringsplatformen                identificeert           Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie      tot           marktleiders.                De           vijf investeringsplatformen   zijn:                Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.

Meer      informatie               over        Gimv       vindt       u                op www.gimv.com.  

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Edmond Bastijns*

Lid Executief Comité  

Chief Legal Officer – Secretaris-Generaal

T +32 3 290 22 03 – edmond.bastijns@gimv.com

*bv

         Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - www.gimv.com                                                                                  2

See all Gimv news