REGULATED PRESS RELEASE

from COMPAGNIE BOIS SAUVAGE (EBR:COMB)

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 10/06/2024 tot 14/06/2024

PERSBERICHT                                                                        Brussel, 18 juni 2024, 08u30

Gereglementeerde informatie

image 

www.bois-sauvage.be

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 10/06/2024 tot 14/06/2024.

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 10/06/2024 tot 14/06/2024:

Transactie datum

Aantal teruggekochte aandelen

Gemiddelde prijs (€)

Hoogst betaalde

prijs (€)

Laagst betaalde prijs (€)

Totaal bruto bedrag (€)

10-06-24

183

276,5191

278,0000

275,0000

50.603,00

11-06-24

177

273,8023

275,0000

271,0000

48.463,00

12-06-24

174

271,8621

274,0000

271,0000

47.304,00

13-06-24

173

271,0000

271,0000

271,0000

46.883,00

14-06-24

168

268,4048

269,0000

267,0000

45.092,00

Totaal

875

272,3943

238.345,00

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 14/06/2024, bedroeg het aantal sinds 2 oktober 2023 teruggekochte aandelen 26 486 (1,6 % van het totaal aantal aandelen) voor een bedrag van € 6 955 286,01. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

See all COMPAGNIE BOIS SAUVAGE news