Webdisclosure.com

Search

EURONAV (EBR:EURN) Euronav kondigt vastrentende conference call en potentiële doorlopende uitgave onder niet-gewaarborgde obligatielening aan

Directive transparence : information réglementée

12/06/2019 11:33

EURONAV KONDIGT VASTRENTENDE CONFERENCE CALL EN POTENTIËLE DOORLOPENDE UITGAVE ONDER NIET-GEWAARBORGDE OBLIGATIELENING AAN

ANTWERPEN, België, 12 juni 2019 – Euronav Luxembourg S.A., een dochtervennootschap van de Euronav Groep (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (de “Vennootschap”), heeft Arctic Securities AS, DNB Markets en Nordea opdracht gegeven een vastrentende conference call te organiseren op donderdag 13 juni 2019, 10u00 CET.

 

Een doorlopende uitgave onder de uitstaande niet-gewaarborgde obligatielening van de Vennootschap ter waarde van 150 miljoen USD, met vervaldatum 31 mei 2022 en ISIN NO0010793888, kan daarop volgen afhankelijk van onder meer de marktomstandigheden.

 

 *

*  *

 

Contact:

Mr. Brian Gallagher – Euronav Investor Relations

Tel: +44 20 7870 0436

Email: IR@euronav.com

 

 

 

Bekendmaking halfjaarresultaten 2019: Donderdag 8 augustus 2019

 

 

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit twee V-Plus-schepen, 43 VLCC’s, 25 Suezmax-schepen en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

 

 

Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden “geloven”, “anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, “projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, “verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

Attachment(s):
Attachment 1
Attachment 2

12/06/2019 11:33
30/04/2019 11:38
09/04/2019 16:48
09/04/2019 16:41
02/04/2019 22:24
20/03/2019 22:42
18/03/2019 11:00
06/03/2019 12:02
22/02/2019 14:33
13/02/2019 11:29