Webdisclosure.com

Search

EURONAV (EBR:EURN) Algemene Aandeelhoudersvergadering Euronav keurt dividend 2018 goed

Directive transparence : information réglementée

09/05/2019 18:35

ANTWERPEN, België, 9 mei 2019 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav”) maakt bekend dat de Algemene Aandeelhoudersvergadering vandaag zowel de jaarrekeningen voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018, als de uitkering van een brutodividend van 0,06 USD per aandeel heeft goedgekeurd. Het dividend is betaalbaar vanaf 24 mei 2019. De aandelen zullen ex-dividend verhandeld worden vanaf 15 mei 2019 (registratiedatum 16 mei 2019).

Het dividend zal betaald worden aan de aandeelhouders van Euronext-aandelen in EUR volgens de USD/EUR wisselkoers van de registratiedatum. In het kader van deze dividenduitkering worden de investeerders er aan herinnerd dat de aandeelhouders hun aandelen niet kunnen omzetten tussen het Belgische aandeelhoudersregister en het Amerikaanse register, noch vice versa, met ingang van woensdag 15 mei 2019 om 9u00 (Belgische tijd) tot vrijdag 17 mei 2019 om 9u00 (Belgische tijd).

 

De Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft verder:

 

  • het einde van de ambtstermijn van de heer Daniel R. Bradshaw erkend, met ingang onmiddellijk na de Algemene Aandeelhoudersvergadering;
  • de ontvangst van het ontslag van de heer Patrick (Paddy) Rodgers, als bestuurder of Euronav NV, bevestigd, met ingang onmiddellijk na de Algemene Aandeelhoudersvergadering;
  • besloten om zowel mevrouw Anita Odedra als de heer Carl Trowell als Onafhankelijke Bestuurders te benoemen voor een periode van twee jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in 2021. Uit de informatie waarover de onderneming beschikt en uit de door hen verstrekte informatie blijkt dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten met betrekking tot onafhankelijkheid onder Belgisch recht is voldaan. De Algemene Aandeelhoudersvergadering erkent dat zowel mevrouw Anita Odedra als de heer Carl Trowell als onafhankelijk kunnen worden beschouwd volgens de SEC- en NYSE-regels;
  • het ontslag van de bestuurder, de heer William Thomson, erkend en geratificeerd voor zover nodig, met ingang van 12 juni 2018;
  • besloten de Buitengewone Vergadering te houden op 18 juni 2019, 11u00 wegens niet-naleving van het wettelijk voorgeschreven aanwezigheidsquorum.  

De notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering zullen beschikbaar zijn op de website van Euronav (www.euronav.com) onder het gedeelte “Investeerders” onder “Algemene vergaderingen”.  

 

HUGO DE STOOP NEEMT OFFICIEEL FUNCTIE ALS CEO VAN EURONAV OP

Vanaf heden vervangt Hugo De Stoop officieel Paddy Rodgers als CEO van Euronav. Hugo zal operationeel zijn vanuit het Euronav hoofdkantoor in Antwerpen, België.

Hugo De Stoop (Belg, 1973) werkt sinds september 2004 bij Euronav en werd benoemd tot Deputy CFO en Head of Investor Relations. Hij werd in januari 2008 benoemd tot CFO. Sindsdien is hij sterk betrokken in strategische beslissingen bij Euronav. Zo stond hij mee aan de wieg van verscheidene overnames, waaronder de anti-cyclische fusie met Gener8 Maritime in 2018, en heeft hij in 2015 met succes de beursintroductie van Euronav op de NYSE geleid. Hugo kan in zijn nieuwe rol bogen op een uitgebreide ervaring met financiële markten, investeerders en raden van bestuur, in een internationale context.

 

 

ANITA ODEDRA EN CARL TROWELL VERVOEGEN RAAD VAN BESTUUR VAN EURONAV

Het mandaat van de heer Daniel R. Bradshaw als lid van de Raad van Bestuur kwam vandaag tot een einde, met ingang onmiddellijk na de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Euronav dankt de heer Bradshaw voor zijn toewijding en waardevolle bijdragen tijdens zijn 15 jaar dienst aan boord van de Raad van Bestuur van Euronav.

Ter vervanging van de heer Bradshaw en de heer Rodgers, keurde de Algemene Aandeelhoudersvergadering vandaag de benoeming goed, met ingang op 9 mei 2019, van mevrouw Anita Odedra en de heer Carl Trowell als leden van de Raad van Bestuur van Euronav, in de hoedanigheid van Onafhankelijke Bestuurders.

 

Anita Odedra heeft 25 jaar ervaring in de energiesector, en is momenteel Chief Commercial Officer bij Tellurian Inc. Daarvoor bekleedde Anita functies als Executive Vice President van de Angelicoussis Shipping Group Ltd (ASGL) en Vice President, Shipping & Commercial Operations voor Cheniere. Anita was ook 19 jaar actief binnen de BG Group; haar laatste positie bij BG betrof die van VP. Ze begon haar carrière in 1993 bij ExxonMobil als Geoscience Analyst. Anita was van 2013 tot 2016 lid van de Raad van Bestuur van de Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGGTO) en was van 2010 tot 2015 Chair van de Commercial Study Group van GIIGNL.

 

Carl Trowell was sinds 2014 Chief Executive Officer van Ensco plc, een beursgenoteerd offshore boorbedrijf in Londen. Hij is daarnaast lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, waarbij hij de functie van Executive Chairman opnam in april 2019 na het afronden van de fusie met Rowan PLC. Voor hij het team van Ensco vervoegde, was Carl President van de afdelingen Integrated Project Management (IPM) en Schlumberger Production Management (SPM) van olievelddienstenbedrijf Schlumberger Ltd. Hij werd voor deze rol benoemd na zijn dienst als President van Schlumberger Western GECO, de seismische afdeling van Schlumberger. Hiervoor bekleedde hij verschillende internationale management functies bij Schlumberger. Carl vatte zijn professionele carrière aan in 1995 als petroleum engineer bij Royal Dutch Shell.Carl was reeds lid van verscheidene sectorale adviesraden. Hij is sinds 2007 lid van de adviesraad van EVPE Private Equity, en in 2016 werd hij aangesteld als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Ophir Energy plc.

 

 

“WE ARE EURONAV”: BEDRIJFSFILM

Euronav lanceerde onlangs “We are Euronav” (“Wij zijn Euronav”): een gloednieuwe online bedrijfsfilm over de activiteiten van Euronav. Link naar “We are Euronav”: https://youtu.be/GbpXBX_IXBQ.

De 2,5 minuten durende film werpt een blik op de activiteiten, de wereldwijde aanwezigheid, de volharding, de toewijding en de expertise van ‘s werelds grootste ruwe olietankerrederij. De film toont hoe werknemers over de hele wereld op economische, sociale en milieuvriendelijke wijze hun activiteiten uitvoeren. Als een hecht team onderhoudt Euronav langetermijnrelaties met oliemaatschappijen en streeft de Vennootschap steeds hogere standaarden na op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Tegelijk  waakt de Vennootschap erover om tastbare waarde te creëren voor al haar belanghebbenden door financiële en beleggingsbeslissingen strategisch te plannen.

Hugo De Stoop, CEO van Euronav: “Het verschepen van ruwe olie staat voor het aanreiken van een onmisbare component van het dagelijks leven. Het bevattelijk tonen van de impact van onze activiteiten, onze standaarden en onze waarden, en van de fierheid waarmee wij bij Euronav werken, is een uitdaging. Deze 2,5 minuten aan beeld zeggen het beter dan 1.000 woorden.”

In de film worden Euronav schepen en personeel in beeld gebracht in alle seizoenen en in alle hoeken van de wereld – soms in de meest uitdagende weersomstandigheden. Op die manier ontstaat een realistisch beeld van de ruwe olie tankerwereld.

 

 

*

*  *

 

Contact:

Mr. Brian Gallagher – Euronav Investor Relations

Tel: +44 20 7870 0436

Email: IR@euronav.com

 

 

 

Halfjaarresultaten 2019: Donderdag 8 augustus 2019

 

 

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit twee V-Plus-schepen, 43 VLCC’s, 25 Suezmax-schepen en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

 

 

Vooruitzichten 

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden “geloven”, “anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, “projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, “verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

 

 


12/06/2019 11:33
30/04/2019 11:38
09/04/2019 16:48
09/04/2019 16:41
02/04/2019 22:24
20/03/2019 22:42
18/03/2019 11:00
06/03/2019 12:02
22/02/2019 14:33
13/02/2019 11:29