Webdisclosure.com

Search

EURONAV (EBR:EURN) Euronav NV publiceert Jaarverslag 2018

Directive transparence : information réglementée

02/04/2019 22:24

ANTWERPEN, België, 2 april 2019 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav” of de “Vennootschap”) publiceerde vandaag haar jaarverslag voor het jaar 2018 overeenkomstig de Belgische wetgeving van toepassing op vennootschappen die noteren op Euronext Brussels (het “Jaarverslag”). Het Jaarverslag kan in het Engels worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap: www.euronav.com. De Nederlandstalige versie van het Jaarverslag zal raadpleegbaar zijn op de website van de Vennootschap vanaf donderdag 4 april 2019.

Als deel van het Jaarverslag publiceert Euronav ook een bijzonder verslag met als onderwerp “Ruwe olie uit de VS”. Het bijzonder verslag is ook te lezen in de sectie ‘Speciale Verslagen’ op de website van de Vennootschap: www.euronav.com.

Daarnaast is de Vennootschap onderworpen aan de rapporteringsvereisten van de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC”) met betrekking tot buitenlandse vennootschappen die noteren op de New York Stock Exchange. Een U.S. jaarverslag op Formulier 20-F (het “U.S. Jaarverslag”) voor het jaar 2018 zal later deze maand worden neergelegd bij de SEC en zal, na neerlegging, geraadpleegd kunnen worden op de website van de SEC op www.sec.gov en op de website van de Vennootschap: www.euronav.com.

 

*

*  *

 

Contact:

Brian Gallagher – Head of IRC                                                                                 

Tel: +44 20 78 70 04 36                                                                                                            

Email: IR@euronav.com

 

 

Bekendmaking resultaten Eerste Kwartaal 2019: Woensdag 24 April 2019

 

 

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit twee V-Plus-schepen, 43 VLCC’s, 25 Suezmax-schepen en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

 

 

Vooruitzichten 

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden “geloven”, “anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, “projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, “verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, algemene nationale en internationale politieke omstandigheden, potentiële verstoringen van scheepsroutes ingevolge ongelukken of politieke gebeurtenissen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Raadpleeg onze documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

 

Attachment(s):
Attachment 1
Attachment 2
Attachment 3
Attachment 4

12/06/2019 11:33
30/04/2019 11:38
09/04/2019 16:48
09/04/2019 16:41
02/04/2019 22:24
20/03/2019 22:42
18/03/2019 11:00
06/03/2019 12:02
22/02/2019 14:33
13/02/2019 11:29