Webdisclosure.com

Search

EURONAV (EBR:EURN) Hugo De Stoop benoemd als nieuwe CEO van Euronav

Directive transparence : information réglementée

28/03/2019 09:50

ANTWERPEN, België, 28 maart 2019 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav” of de “Vennootschap”) kondigt aan dat, volgend op een professioneel aanwervings- en assessment proces, Euronav’s huidige CFO Hugo De Stoop, Paddy Rodgers zal opvolgen als CEO van de Vennootschap. De verwachting is dat Hugo zijn nieuwe rol zal opnemen in het tweede kwartaal van dit jaar, na een korte overdrachtsperiode. De Vennootschap heeft een aanwervingsproces opgestart voor een nieuwe CFO.  

Hugo De Stoop, nieuwe CEO van Euronav: “Het is een eer en een voorrecht om benoemd te worden tot CEO. Ik neem deze gelegenheid graag te baat om een woord van dank te richten aan Paddy; het was een waar genoegen om samen te werken met Paddy en om samen Euronav uit te bouwen tot een dynamische en robuuste tankerrederij. Ik kijk er naar uit om, in een boeiende omgeving met talloze opportuniteiten maar ook uitdagingen, verder waarde te creëren voor alle belanghebbenden van onze Vennootschap.”

Carl Steen, Voorzitter van Euronav: “De Raad van Bestuur bevestigt met genoegen de benoeming van Hugo. Gedurende zijn tijd bij Euronav heeft hij op consistente wijze, in vaak uitdagende situaties, duidelijke toegevoegde waarde geleverd die het financiële aspect van de Vennootschap overstijgt. Daarnaast heeft hij onmiskenbaar strategisch sturing gegeven binnen het uitvoerend management team. Met zijn benoeming kiezen we voor continuïteit van onze strategie. We kijken bijgevolg met enthousiasme uit naar het volgende hoofdstuk bij Euronav, onder leiding van Hugo.” 

 

Over Hugo De Stoop

Hugo De Stoop (Belg, 1973) werkt sinds september 2014 bij Euronav en werd benoemd tot Deputy CFO en Head of Investor Relations. Hij werd in januari 2008, kort na de financiële crisis, benoemd tot CFO. Sindsdien is hij sterk betrokken in strategische beslissingen bij Euronav. Zo stond hij mee aan de wieg van verscheidene overnames, waaronder de anti-cyclische fusie met Gener8 Maritime in 2018, en heeft hij in 2015 met succes de beursintroductie van Euronav op de NYSE geleid. Hugo kan in zijn nieuwe rol bogen op een uitgebreide ervaring met financiële markten, investeerders en Raden van Bestuur, in een internationale context.

Hugo begon zijn carrière bij Mustad International Group, een industriële groep met meer dan 30 bedrijven, verspreid over vijf continenten, waar hij als Projectmanager werkte op verschillende opdrachten in de VS, Europa en Latijns-Amerika, en verantwoordelijk was voor de integratie van nieuw verworven ondernemingen.

Hij richtte in Amerika First Tuesday op ('s wereld grootste ontmoetingsplaats voor high tech-ondernemers, verschaffers van risicodragend kapitaal en bedrijven), en hielp bij de ontwikkeling van het netwerk in de VS en Latijns-Amerika en werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van First Tuesday International.

Vervolgens vervoegde hij Davos Financial Corp. London, een externe investeringsmanager voor UBS, waar hij zich specialiseerde in vermogensbeheer en private equity, aanvankelijk als Associate en later als Ondervoorzitter. Hij heeft verschillende transacties uitgevoerd, waaronder Private Placements in Public Equity (PIPE) en investeringen in onroerend goed.

Hugo De Stoop studeerde in Oxford, Madrid en Brussel en is afgestudeerd aan de Ecole Polytechnique (ULB) met een Master of Science in Engineering. Hij behaalde ook een MBA bij INSEAD (Frankrijk en Singapore).

 

 

  *

*   *

 

Contact:

Brian Gallagher – Head of IRC                                                                         

Tel: +44 20 78 70 04 36                                                                                

Email: IR@euronav.com                                                                             

 

Aankondiging resultaten Eerste Kwartaal 2019: Donderdag 25 april 2019

 

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit twee V-Plus-schepen, 43 VLCC’s, 25 Suezmax-schepen en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

  

Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden “geloven”, “anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, “projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, “verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

 

Attachment(s):
Attachment 1

12/06/2019 11:33
30/04/2019 11:38
09/04/2019 16:48
09/04/2019 16:41
02/04/2019 22:24
20/03/2019 22:42
18/03/2019 11:00
06/03/2019 12:02
22/02/2019 14:33
13/02/2019 11:29