Webdisclosure.com

Search

ABN AMRO GROUP ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen over Q1 2019

Directive transparence : information réglementée

15/05/2019 07:00

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen over Q1 2019

  • Goede voortgang met invoering van de strategie in meer uitdagende omgeving; nieuwe duurzame proposities geïntroduceerd, koers bij bedrijfsonderdelen aangescherpt en kosten strikt beheerd
  • Nettowinst 20% lager dan in dezelfde periode vorig jaar; Q1 2018 profiteerde van zeer goede resultaten op (aandelen)participaties
  • Totale kredietverlening stijgt in Q1 2019; netto rentebaten beïnvloed door hogere kosten van liquiditeitsbeheer
  • Lagere kredietvoorzieningen, deels door actieve afbouw van risico’s op de CIB-kredietportefeuille in 2018 
  • Sterke Basel III-kapitaalpositie; winst over Q1 2019 niet opgenomen in CET1-ratio van 18,0%; Basel IV CET1 grotendeels onveranderd ten opzichte van eind 2018 

Kees van Dijkhuizen, CEO:
“We boeken goede voortgang met de invoering van onze strategie. De economische omstandigheden en het renteklimaat zijn uitdagender geworden. Daarom werken we aan  maatregelen om de kosten te beheersen en de inkomsten op peil te houden. We hebben nieuwe proposities ontwikkeld zoals een hypotheekfaciliteit  waarmee klanten tot EUR 25.000 kunnen investeren in energiebesparende maatregelen voor hun huis. Tevens ontwikkelden we een hypotheekoplossing waarmee ouderen de overwaarde op hun huis kunnen gebruiken zonder de woning te verkopen. Strikte naleving van wet- en regelgeving staat bij ons voorop, en we blijven waakzaam op het opsporen van financiële criminaliteit. De versnelde uitvoering van de Client Due Diligence herstelprogramma’s bij Commercial Banking en ICS maakt voortgang.

We gaan door met de aanscherping van de koers bij onze bedrijfsonderdelen. Bij Private Banking zijn we begonnen met het integreren van de Belgische acquisitie, en met de aangekondigde verkoop van onze activiteiten op de Kanaaleilanden ronden we de verkoop van activiteiten bij Private Banking af. De verkoop van een meerderheidsbelang in Stater werd onlangs aangekondigd en de aanscherping van de koers bij Corporate & Institutional Banking (CIB) verloopt goed. Bij Commercial Banking groeide de kredietportefeuille met 2,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl de hypotheekportefeuille met 0,6% afnam doordat wij  gedisciplineerd blijven prijzen. Vooruitkijkend zien we een goedgevulde hypothekenpijplijn en verwachten we dat ons marktaandeel in nieuwe productie in Q2 2019 weer zal toenemen. Bij Private Banking zagen we in Q1 2019 het totale beheerde vermogen met EUR 15,6 miljard toenemen dankzij een overname, marktprestaties en een instroom van netto nieuw klantvermogen.

De nettowinst over Q1 2019 bedraagt EUR 478 miljoen. De netto rentebaten werden geraakt door tijdelijk hogere kosten van liquiditeitsbeheer. De operationele lasten bevatten onder andere kwartaal specifieke hoge regelgevingskosten, deels gecompenseerd door effectief kostenbeheer. Tot onze tevredenheid zien we lagere kredietvoorzieningen ten opzichte van vorig jaar, mede door het actief afbouwen van delen van de CIB kredietportefeuille in 2018. Als we de regelgevingskosten evenredig over het jaar zouden verdelen, zou het rendement op het eigen vermogen op 10,2% uitkomen en de cost/income ratio op 60,2%. De Basel III CET1-ratio, waarin de winst over Q1 2019 niet is opgenomen, is met  18,0% sterk. In deze meer uitdagende omstandigheden, met toenemende kosten vanuit  wet- en regelgeving, blijven we ons richten op onze financiële doelen.”

Kerncijfers en indicatoren

 

 (in EUR miljoen)
Q1 2019 Q1 2018 Mutatie Q4 2018 Change
Operationele baten 2.081 2.329 -11% 2.157 -4%
Operationele lasten 1.327 1.348 -2% 1.514 -12%
Operationeel resultaat 754 981 -23% 643 17%
Voorzieningen op financiële instrumenten 102 208 -51% 208  
Belastingen 174 178 -3% 119 46%
Nettowinst/(verlies) over de periode 478 595 -20% 316 51%
           
Cost/income ratio 63,8% 57,9%   70,2%  
Rendement op gemiddeld eigen vermogen* 9,2% 11,5%   6,0%  
CET1-ratio 18,0% 17,5%   18,4%  
 

* Nettowinst voor de periode die toekomt aan de aandeelhouders


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker
Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

  
Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

 

Bijlage

Attachment(s):
ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen over Q1 2019