Webdisclosure.com

Search

ABN AMRO GROUP ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.325 miljoen over 2018

Directive transparence : information réglementée

13/02/2019 07:00
  • Nettowinst over Q4 2018 van EUR 316 miljoen; solide operationeel resultaat in Q4
  • Dit resultaat is inclusief EUR 85 miljoen aan extra kosten (vóór belastingen) voor de versnelde uitvoering van Customer Due Diligence remediation-programma`s en hogere kredietvoorzieningen
  • Rendement op eigen vermogen over 2018 was 11,4%
  • Cost/income ratio verbeterde in 2018 naar 58,8% (2017: 60,1%); op koers om onze doelstelling van 56-58% voor 2020 te halen
  • Sterke Basel III-kapitaalpositie, met een CET1-ratio van 18,4% en een leverage ratio van 4,2%
  • Herbevestiging van de op Investor Day gegeven doelstellingen en verwachtingen
  • Voorstel voor een slotdividend van EUR 0,80 per aandeel. Dividendvoorstel over heel 2018 van EUR 1,45 per aandeel (2017: EUR 1,45)

Kees van Dijkhuizen, CEO:

`In het vierde kwartaal van 2018 was onze nettowinst EUR 316 miljoen. We zagen in Q4 2018 solide operationele resultaten, maar extra kosten voor de versnelde uitvoering van Customer Due Dililgence (CDD) remediation programma`s en hogere kredietvoorzieiningen in bepaalde sectoren hadden een impact op de nettowinst. De nettowinst over heel 2018 van EUR 2,3 miljard was goed. We liggen op koers om onze financiële doelen voor 2020 te halen en herbevestigen de op onze Investor Day gegeven doelstellingen en verwachtingen, ondanks enigszins zwakkere economische vooruitzichten. Onze kapitaalpositie is verder versterkt. Daarom stellen we voor een extra dividend uit te keren in aanvulling op de beoogde 50% van de bestendige winst. Er wordt een slotdividend van EUR 0,80 per aandeel voorgesteld; hiermee komt het over heel 2018 voorgestelde dividend uit op EUR 1,45 per aandeel.

Tijdens onze eerste Investor Day in november introduceerden we onze nieuwe purpose en aangescherpte strategie. Met onze purpose, `Banking for better, for generations to come`, willen we een positieve impact te maken door onze capaciteiten en talenten in te zetten. Dit blijkt ook uit een aantal customer care-programma`s, waarbij we bijvoorbeeld oudere klanten ondersteunen met hun bankzaken en klanten benaderen die een aflossingsvrije hypotheek hebben, om mogelijke financiële problemen bij afloop van hun lening te bespreken. Bij onze dagelijkse activiteiten moeten we alert blijven om financiële criminaliteit te signaleren. We voeren daarom versneld CDD remediation-programma`s bij Commercial Banking en ICS (Retail Banking) uit.

Gedurende het hele jaar hebben we ons verder ingezet om onze klanten meer gemak te bieden bij het regelen van hun bankzaken. Zo introduceerden we als eerste bank in Nederland contactloze betalingen via passieve `wearables` en kunnen online-winkels hun klanten nu de mogelijkheid bieden hun aankopen via Tikkie te betalen. Naast de samenwerkingen die we in 2018 met Social Finance en Opportunity Network aangingen, kondigden we onlangs aan dat we een samenwerking zijn aangegaan voor de ontwikkeling van boekhoudsoftware die volledig is geïntegreerd met online bankieren voor het mkb.`

Kerncijfers en indicatoren

 (in EUR miljoen)
Q4 2018 Q4 2017 Mutatie Q3 2018 Mutatie FY 2018 FY 20171 Mutatie
Operationele baten 2.157 2.429 -11% 2.318 -7% 9.093 9.290 -2%
Operationele lasten 1.514 1.653 -8% 1.227 23% 5.351 5.582 -4%
Operationeel resultaat 643 776 -17% 1.091 -41% 3.742 3.708 1%
Voorzieningen op financiële instrumenten 208 -34   106 97% 655 -63  
Belastingen 119 268 -55% 260 -56% 762 979 -22%
Nettowinst/(verlies) over de periode 316 542 -42% 725 -56% 2.325 2.791 -17%
                 
Cost/income ratio 70,2% 68,0%   52,9%   58,8% 60,1%  
Rendement op eigen vermogen2 6,0% 10,9%   14,4%   11,4% 14,5%  
Fully-loaded CET1 ratio 18,4% 17,7%   18,6%   18,4% 17,7%  
1 In het resultaat over 2017 zijn de opbrengsten uit de verkoop van Private Banking Asia opgenomen.

2 Gebaseerd op nettowinst voor de periode die toekomt aan de aandeelhouders.
 

 

ABN AMRO Investor Relations

Dies Donker
hoofd Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
senior press officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)